pátek, 08 listopad 2019 12:04

Projekt: Výzva č. 43 - Dopravní podnik města Děčína a.s.

 

 

 

 Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005397

V období od 1. března 2017 do února 2019 probíhá projekt Výzva č. 43 - Dopravní podnik města Děčína a.s. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.V projektu bude podpořeno 139 osob.
Tento projekt je finančně podpořen z prostředků EU.