DĚČÍNSKÁ KARTA

Standardní bezplatné operace

Druh operaceCena
Platba Kartou za zboží a služby v ČR0 Kč
Platba Kartou za zboží a služby v zahraničí (vč. zahraničního internetového obchodu) – karta musí být aktivována pro platby v zahraničí0 Kč
Dobití Karty převodem z běžného účtu0 Kč
 Dotaz na zůstatek v Bankomatu nebo v provozovně Distributora0 Kč
 Změna PIN v Bankomatu0 Kč
 Vedení účtu aktivované peněženky v případě, že je z ní alespoň 1x za šest po sobě jdoucích měsíců zaplaceno0 Kč
 Poplatek za identifikaci Držitele karty na České poště a u vybraných Distributorů0 Kč

Nadstandardní zpoplatněné operace

Druh operaceCena
Dobití Karty prostřednictvím platební brány1.5 %, min. 10 Kč
Bezhotovostní dobití Karty v provozovně Distributora prostřednictvím platebního terminálu1.5 %, min. 10 Kč
Hotovostní dobití Karty v provozovně Distributora prostřednictvím platebního terminálu1.5 %, min. 10 Kč
Výběr hotovosti z ČSOB Bankomatu20 Kč
Výběr hotovosti z jiného než ČSOB Bankomatu v rámci ČR29 Kč
Výběr hotovosti z Bankomatu v zahraničí10 Kč + 2,5 %
Výběr hotovosti – služba CashBack v provozovně Distributora5 Kč
 Opětovné vydání PIN (v případě provedení registrace nebo plné identifikace)25 Kč
 Zpětná výměna podle bodu 11.2, druhá věta Podmínek (převod z Karty na běžný platební účet, složenka, nová Karta nebo vybití)20 Kč
 Měsíční poplatek za neaktivní Kartu dle bodu 7.15 Podmínek (účtován po 6 po sobě jdoucích měsících bez transakce na Kartě)30 Kč
 Výběr hotovosti u přepážky jiné banky či směnárny (v ČR i zahraničí)250 Kč

 

Sazebník poplatků je součástí Obchodních podmínek Československé obchodní banky, a.s. pro Předplacenou platební kartu.