neděle, 25 červen 2023 11:41

Omezení MAD Děčín – Labské nábřeží

Informace pro cestující

 

Od pondělí 3. 7. 2023 dochází k opravě povrchu komunikace v úseku Labské nábřeží – ul. Předmostí.

 

Oprava je rozdělena do několika etap a u každé etapy dojde k omezení provozu MAD Děčín

 

Etapa č. I. od 3. 7. 2023 do 7. 7. 2023 je rozdělena na dva úseky

 

U prvního úseku dojde k omezení od 3. 7. 2023 do 5. 7. 2023 v úseku Tyršova mostu po železniční přejezd v Přípeři – směr Jalůvčí Maxičky. V uvedeném termínu dojde vždy od 8:00 do 17:00 k úplné uzavírce a tím i k omezení linky č. 210 směr Jalůvčí Maxičky.

 

U druhého úseku dojde k omezení od 6. 7. 2023 – 6. 7. 2023  od 8:00 do 21:00 v křižovatce Tyršův most – Labské nábřeží – Červený vrch. V uvedeném termínu dochází k úplné uzavírce úseku a tím dochází k omezení obsluhujících linek. Obsluhující linky č. 201, 202, 204, 208, 209, 212, 214, 216, 237 budou vedeny po objízdné trase přes Nový most, bez obsluhování zastávek Tyršův most, Labské nábřeží, Tyršova a Masarykovo náměstí.

 Co to znamená pro cestující:

 

  • V termínu od 3. 7. 2023 do 5. 7. 2023 vždy od 8:00 do 17:00 nejede MAD Děčín směr Jalůvčí a Maxičky. Spoje z Krásného Studence jsou ukončeny na hlavním nádraží.
  • V termínu od 6. 7. 2023 – 6. 7. 2023 od 8:00 do 21:00 jsou obsluhující linky č. 201, 202, 204, 208, 209, 212, 214, 216, 237 vedeny po objízdné trase přes Nový most, bez obsluhování zastávek Tyršův most, Labské nábřeží, Tyršova a Masarykovo náměstí. Linka č. 210 bude provozována minibusem s kapacitou 15 sedících a 23 stojících.

 

Upřesnění: na webových stránkách DPMD, a.s. ve vyhledávači linek a spojů lze najít výlukové jízdní řády. Je nutné nastavit vždy datum vyhledávání linky a spoje.

 

 

 

Víkend 8. 7. – 9. 7. 2023 bude bez omezení 

 

Etapa č. II. od 10. 7. 2023 do 14. 7. 2023 v úseku Tyršova mostu po kruhový objezd u mototechny

 

V této etapě dochází k zavedení jednosměrného provozu na Labském nábřeží a to od Tyršova mostu směr vlakové nádraží. V opačném směru budou linky vedeny opět přes Nový most s neobsluhováním zastávek Tyršův most, Tyršova a Masarykovo náměstí.

 

Co to znamená pro cestující

 

  • Obsluhující linky č. 201, 202, 204, 208, 209, 210, 212, 214, 216, 232, 233, 237 budou ze zastávky Hlavní nádraží vedeny přes Nový most do nejbližší zastávky Myslbekova, 28 října, U přejezdu. V opačném směru k vlakovému nádraží budou obsluhující linky vedeny beze změny.

 

Etapa č. III. od 15. 7. 2023 do 23. 7. 2023 v úseku kruhového objezdu a křižovatky v ul. Předmostí

 

V sobotu 15. 7. 2023 v 8:00 se uzavře kruhový objezdu u mototechny a tím dojde k odklonu MAD Děčín v úseku zastávek Hlavní nádraží a Myslbekova přes Nový most.

Zastávky Labské nábřeží, parkoviště, Tyršův most, Tyršova, Masarykovo náměstí nebudou do neděle 16. 7. 2023 do 23:59 obsluhovány

 

Od pondělí 17. 7. 2023 se opět vrací doprava na Labské nábřeží a MAD Děčín bude opět obsluhovat zastávky Labské nábřeží, Tyršův most, Tyršova a Masarykovo náměstí v obou směrech.

Pozor na omezení v zastávce:

zastávka parkoviště není dočasně linkou č. 216 ZOO - Zámek obsluhována. Nejbližší zastávkou je Hlavní nádraží.

Aktuální polohy autobusových spojů můžete sledovat na https://tabla.dpmdas.cz/#

 

Jízdní řády jsou také k dispozici na webových na stránkách DPMD, a.s. ve vyhledávači linek a spojů. Je nutné nastavit platnost jízdního řádu k 17. 7. 2023

V této etapě dojde v termínu 15. 7. – 16. 7. 2023 k úplné uzavírce kruhového objezdu u mototechny. Obsluhující linky budou opět vedeny přes Nový most a to v obou směrech. Ze zastávky Hlavní nádraží přes Nový most do zastávky Myslbekova, 28. října nebo U přejezdu. V opačném směru ze zastávky Myslbekova, 28. října nebo U mostu do zastávky Hlavní nádraží. Tímto odklonem dojde ke zpoždění na spojích. Dále dojde k omezení linky č. 237 směr vlakové nádraží, která z důvodu úplné uzavírky daného úseku bude vedena po objízdné trase směr vlakové nádraží.

 

Co to znamená pro cestující:

 

  • O víkendu 15. – 16. 7. 2023 budou obsluhující linky č. 201, 204, 208, 210, 212, 214, 216, 229, 232, 233 vedeny obousměrně přes Nový most a zastávky Labské nábřeží, Tyršův most, Tyršova a Masarykovo náměstí nebudou obsluhovány. Z důvodu delší objízdné trasy bude docházet ke zpoždění na spojích.
  • Linka č. 237 bude směr vlakové nádraží vedena po objízdné trase. Přímý spoj do Nebočad bude rovněž veden přes vlakové nádraží.

 

 

Etapa č. IV. od 17. 7. 2023 do 5. 8. 2023 v úseku křižovatky v ul. Předmostí po kruhový objezd u Tesca

Aktuálně

Od středy 26. 7. 2023 od 8:00 do pátku 28. 7. 2023 dochází k omezení v zastávce Desta a následnému odklonu linky č. 237.

Z důvodu omezení na kruhovém objezdu u Tesca dochází k neobsluhování zastávky Desta a odklonu linky č. 237 po objízdné trase.

Zastávky Ferox, Alusuisse, Kovošrot budou po dobu omezení na kruhovém objezdu u Tesca obsluhovány. Při odklonu může docházet ke zpoždění na jednotlivých spojích.

Aktuální polohy autobusových spojů můžete sledovat na https://tabla.dpmdas.cz/#

Obnova provozu:

Od středy 26. 7. 2023 je obnoven provoz v zastávce parkoviště pro obsluhující linku č. 216 ZOO - Zámek

S ohledem na možnosti nenadálých změn, doporučujeme sledovat informace na webových stránkách a Facebook DPMD, a.s.

 

 

Co to znamená pro cestující:

 

  • Linka č. 237 bude provozována beze změny a z důvodu řízení daného úseku na světelnou signalizaci, může dojít ke zpoždění na spojích.

 

Etapa č. V. v termínu 26. 7. 2023 – 10. 8. 2023 kruhový objezd u Tesca.

 

Při této etapě dojde k opravě povrchu na kruhovém objezdu a v průběhu rekonstrukce, dojde i k úplnému uzavření kruhového objezdu. Přesný termín bude včas upřesněn. Obsluhující linka č. 237 v tomto termínu, bude odkloněna a nebude obsluhovat zastávky Desta, Ferox, Alusuisse a Kovošrot.

 

Co to znamená pro cestující:

 

  • Při uzavření kruhového objezdu dojde odklonu linky č. 237 a zastávky Desta, Ferox, Alusuisse a Kovošrot se nebudou obsluhovat.

 

S ohledem na možnosti nenadálých změn, doporučujeme sledovat informace na www.dpmdas.cz nebo na Facebook DPMD, a.s.