pondělí, 31 leden 2022 18:55

Změny jízdních řádů od 1. 3. 2022

Upozornění pro cestující

 

Od úterý 1. 3. 2022 dochází ke změnám jízdních řádů na linkách MAD v Děčíně.

 

Na základě předložených návrhů změn jízdních řádů, které jsou schváleny Radou i Zastupitelstvem města Děčín dochází od 1. března 2022 k úpravám na městských linkách.

 

V předložených návrzích byla sloučena linka č. 201 a č. 207 do nové linky pod označením č. 201 s názvem Chrochvice – Pod Nemocnicí. Tato linka bude obsluhovat všechny zastávky v úseku Chrochvice – Nemocnice. Počet spojů obsluhující zastávku Pod Nemocnicí zůstává beze změny.

 

Také dochází k prodloužení intervalu mezi spoji po 20hod. na lince č. 201 a č. 202 z 20min na 30min. Zavedení stejného jízdního řádu o víkendu, kdy budou stejné časové odjezdy jak v sobotu, tak v neděli a státem uznané svátky.

 

Dochází i ke zrušení nebo úpravě spojů:

 • na lince č. 210 zrušené spoje po 22hod. směr Maxičky a Krásný Studenec
 • večerní spoje ve 22:38hod. na Velkou Veleň budou nově obsluhovány jen do Nebočad
 • u nočních spojů dochází k omezení o víkendu, kdy spoje po půlnoci budou vypraveny až po 2hod, u linky č. 233 dochází ke zrušení spoje ve 23:24 ze zastávky Chrochvice směr Kamenická a zpět ve 23:43hod.
 • o víkendu linka č. 218 bude obsluhována do 20hod.

 

V dnešní době se jízdní řády připravují, aby bylo možné co nejdříve tyto změny zveřejnit.

Aktualizace: 18. 2. 2022

 

Změny jízdních řádů od 1. 3. 2022 – více informací:

 

Nové staniční jízdní řády městské autobusové dopravy budou na označníky vylepovány od 26. 2. 2022. Žádáme tedy cestující, aby si dopředu zjistili informace o odjezdech spojů ve dnech výlepů, jelikož na označnících již budou vyvěšeny nové jízdní řády.  Tyto nové jízdní řády jsou také k dispozici na webových stránkách DPMD, a.s. ve vyhledávači linek a spojů. Je nutné nastavit platnost jízdního řádu k 1. 3. 2022

 

Linka 515 201 Děčín, Chrochvice – Děčín, Pod Nemocnicí

 • Nová linka č. 201 Děčín, Chrochvice – Děčín, Pod Nemocnicí
 • V pracovní den posun spoje ze zastávky Chrochvice z 7:19hod. na 7:15hod. - školní spoj směr Bynov
 • Změna na jednotlivých spojích, posun spojů, změna v obsluhování zastávky Pivovar, změna v obsluhování zastávky Pod Nemocnicí
 • Změna intervalu mezi spoji po 20hod. z 20min na 30min 

Linka 515 202 Děčín, Bynov – Děčín, Staré Město

 • Posun spoje ze zastávky Prokopa Holého z 7:37hod. na 7:34hod. – školní spoj z Chrochvic
 • Změna intervalu mezi spoji po 20hod. z 20min na 30min 

Linka 515 204 Děčín, Letná – Děčín, Březiny

 • V pracovní den změna v posunu spoje z Březin z 17:35hod. na 17:31hod.
 • V pracovní den změna po 20hod. z důvodu návaznosti na ostatní linky
 • Zaveden víkendový provoz ve stejném režimu – přechod na nedělní jízdní řád

Linka 515 207 Děčín, Želenice – Děčín, Pod Nemocnicí

 • Linka je zrušena

Linka 515 208 Děčín, Autobusové nádraží – Děčín, Velká Veleň

 • Zrušen spoj ve 22:38hod. směr Velká Veleň přes Nebočady. Tento spoj je nahrazen linkou č. 209 ve 22:38 směr Nebočady
 • Zaveden víkendový provoz ve stejném režimu – přechod na nedělní jízdní řád

Linka 515 209 Děčín, Autobusové nádraží – Děčín, Nebočady

 • V pracovní den zaveden nový spoj ve 22:38hod. směr Nebočady
 • V pracovní den zaveden nový spoj ve 23:03hod. směr Autobusové nádraží

Linka 515 210 Děčín, Krásný Studenec – Děčín, Maxičky

 • Zaveden víkendový provoz ve stejném režimu – přechod na nedělní jízdní řád
 • V pracovní den a v sobotu zrušené spoje po 22hod.

Linka 515 212 Děčín, Bělá – Děčín, Folknáře

 • V pracovní den posun spoje ze zastávky Autobusové nádraží směr Bělá z 7:02hod. na 6:57hod., posun spoje ze zastávky Bělá směr Folknáře z 7.15hod. na 7:10hod., posun spoje ze zastávky Folknáře směr Autobusové nádraží z 7:45hod. na 7.42hod.
 • Zaveden víkendový provoz ve stejném režimu – přechod na nedělní jízdní řád

Linka 515 214 Děčín, Škrabky – Děčín, Podskalí

 • V pracovní den posun spojů ze zastávky Podskalí v 5:18hod. na 5:15hod., 6:18hod. na 6:15hod. a v 7:18 na 7.15hod.
 • Zaveden víkendový provoz ve stejném režimu – přechod na nedělní jízdní řád

Linka 515 216 Děčín, Zoo Děčín – Děčín, Zámek

 • Zaveden víkendový provoz ve stejném režimu – přechod na nedělní jízdní řád

Linka 515 218 Děčín, Horní Oldřichov – Děčín, Na Vyhlídce

 • Zaveden víkendový provoz ve stejném režimu – přechod na nedělní jízdní řád s ukončením ve 20hod.

Linka 515 229 Děčín, Bynov – Děčín, Nebočady

 • Zaveden víkendový provoz ve stejném režimu – přechod na nedělní jízdní řád
 • O víkendu spoj ve 22:50hod. prodloužen ze Starého Města do zastávky Nebočady.
 • O víkendu zaveden nový spoj ze zastávky Nebočady ve 23:15hod. směr Hlavní nádraží

Linka 515 232 Děčín, Želenice – Děčín, Nebočady

 • Zaveden víkendový provoz ve stejném režimu – přechod na nedělní jízdní řád
 • O víkendu zrušen spoj v 00:16hod. ze zastávky Želenice do zastávky Nebočady
 • O víkendu zrušen spoj v 00:57hod. ze zastávky Nebočady do zastávky

Linka 515 233 Děčín, Chrochvice – Děčín, Bynov

 • Zaveden víkendový provoz ve stejném režimu – přechod na nedělní jízdní řád
 • Zrušen spoj ve 23:24hod. ze zastávky Chrochvice do zastávky Kamenická
 • Zrušen spoj ve 23:43hod. ze zastávky Kamenická do zastávky Chrochvice
 • O víkendu zrušen spoj v 00:27hod. ze zastávky Chrochvice do zastávky Bynov
 • O víkendu zrušen spoj v 01:07hod. ze zastávky Bynov do zastávky Chrochvice

Linka 515 237 Děčín, Chrochvice - Děčín, Nemocnice

 • Zaveden víkendový provoz ve stejném režimu – přechod na nedělní jízdní řád