AKTUÁLNĚ / NOVINKY / DŮLEŽITÉ - DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA DĚČÍN

Upozornění pro cestující

Ve středu 7. 10. 2020 v 18:00hod. je ukončena uzavírka v ul. Teplická pro autobusovou dopravu. V uvedený čas je pro obsluhující linky č. 202, 212, 214, 218, 229 a 233 ukončen odklon přes Autobusové nádraží a je obnoven provoz přes zastávky Prokopa Holého a Teplická v obou směrech.

 

Upozornění pro cestující

 

Ve středu 7. 10. 2020 v 18:00hod. je ukončena uzavírka v ul. Teplická pro autobusovou dopravu.

V uvedený čas je pro obsluhující linky č. 202, 212, 214, 218, 229 a 233 ukončen odklon přes Autobusové nádraží a je obnoven provoz přes zastávky Prokopa Holého a Teplická v obou směrech.

POZOR ZMĚNA V UKONČENÍ ODKLONU. 

Z předpokládaného ukončení 9. 8. 2020 je nový termín do 7. 10. 2020

Plánovaná uzavírka ul. Teplická a odklon autobusových linek č. 202, 212, 214, 218, 229, 233 a 432 přes ul. Podmokelská a ul. Pivovarská se opět prodlužuje a to až do 30. 9. 2020. Vzniklá situace není způsobena DPMD, a.s.

Pro cestující to znamená omezení do 7. 10. 2020:

 

  • Zastávka Prokopa Holého směr Bynov je přemístěna před vlakové nádraží do zastávky Hlavní nádraží stanoviště č. 4. Spoje směr Bynov pokračují po objízdné trase do zastávky Žlíbek
  • Zastávka Prokopa Holého směr Hlavní nádraží je zrušena bez náhrady
  • Zastávka Teplická směr Bynov je zrušena bez náhrady
  • Zastávka Teplická směr Hlavní nádraží je přemístěna na Autobusové nádraží do stanoviště č. 8. Spoje ze zastávky U divadla pojedou po objízdné trase po ul. Pivovarská, ul. Podmokelská na Autobusové nádraží stanoviště č. 8 a dále pokračovat na Hlavní nádraží.

 

S ohledem na možnosti nenadálých změn v termínu výluky u vybraných linek doporučujeme sledovat informace na www.dpmd.cz nebo na Facebook DPMD, a.s.

Omlouváme se za případné problémy vzniklé situací, kterou nejsme schopni ovlivnit. Děkujeme za pochopení.

 

čtvrtek, 24 září 2020 09:28

Informace pro cestující

 

V souvislosti se snahou o maximální ochranu zdraví svých zaměstnanců přistoupil dopravní podnik k následujícím opatřením:

 

  • je znemožněno obsazování sedadel bezprostředně za řidičem a vedle řidiče
  • opět se začalo provádět ozónování interiéru všech vozidel
  • je pravidelně prováděno ošetření dotykových ploch desinfekčními prostředky ve všech vozech MAD
  • vozidla jsou na konečných větrána, pokud to umožňují povětrnostní podmínky

 

Zároveň s těmito opatřeními pak apelujeme na cestující, aby dodržovali vydaná nařízení, tj. především správné používání a nošení roušek ve vozidlech MAD.

Upozornění pro cestující

 

Upřesnění termínu:

 

Odklon obsluhovaných linek č. 201, 207, 232 a 237 je zahájen v pondělí 5. 10. 2020 v 8:00hod.

 

Výlukové jízdní řády jsou k dispozici na webových stránkách DPMD,a.s. ve vyhledávači linek a spojů. Je nutné nastavit platnost jízdního řádu k 5. 10. 2020.

 

Od pondělí 5. 10. 2020 dochází k omezení v Želenicích v ul. Krásnostudenecká. Tato komunikace bude jednosměrná a linky MAD Děčín budou ve směru na Hlavní nádraží vedeny v opačném směru než nyní.

 

Co to konkrétně znamená pro cestující:

 

Zastávky Želenická, Žatecká, Kozinova a Želenice budou od 5. 10. 2020 obsluhovány směr Hlavní nádraží v opačném směru než dnes.

Dojde k drobnému posunu časových údajů u spojů v těchto zastávkách směr Hlavní nádraží.

 

Omezení je plánované do 11. 12. 2020

 

S ohledem na možnosti nenadálých změn v termínu výluky u vybraných linek doporučujeme sledovat informace na www.dpmd.cz nebo na Facebook DPMD,a.s.

 

Omlouváme se za případné problémy vzniklé situací, kterou nejsme schopni ovlivnit. Děkujeme za pochopení.

 

Upozornění pro cestující

 

 

Od úterý 22. 9. 2020 do pátku 25. 9. 2020 vždy od 22:00hod. do 5:00hod. je uzavřena ul. Hankova z důvodu opravy železničního mostu. Obsluhující linky č. 201, 204, 210, 232, 233 budou vedeny v době uzavírky po objízdné trase a zastávka Výtopny nebude v době uzavírky obsluhována.

 

Co to znamená pro cestující.

 

Zastávka Výtopny směr Hlavní nádraží je přemístěna do zastávky Autobusové nádraží

Zastávka Výtopny směr Želenice, Chrochvice, Krásný Studenec, Letná je přemístěna do zastávky Pivovar

 

S ohledem na možnosti nenadálých změn v termínu výluky u vybraných linek doporučujeme sledovat informace na www.dpmd.cz nebo na Facebook DPMD,a.s.

 

Omlouváme se za případné problémy vzniklé situací, kterou nejsme schopni ovlivnit. Děkujeme za pochopení