DOPRAVNÍ INFO
 
 
     
 
Jízdní řády platné od 14.12.2014
 
   
   
   
     
   
   
     
     
Přesný čas  
Jízdní řád komplexní - jízdní řády v pracovní dny, soboty, neděle a svátky  
Jízdní řád denní - jízdní řády pro aktuálně zvolený den  
Stručný návod pro obsluhu jízdních řádů  
     
     
     
Pátek 21. 8.2015    
 

Od 1. 9. 2015 je změna jízdních řádů pro linky č. 1, 7 a 10. Dopravní podnik města Děčína, a.s. bude od září obsluhovat novou zastávku Pivovar linkou č. 1 (Chrochvice – Nemocnice) a linkou č. 7 (Želenice – Pod Nemocnicí). Nové časové údaje jsou vyznačeny v jízdních řádech a poznámkách příslušných linek.
Další změna je u linky č. 10 (Krásný Studenec – Maxičky), kde dochází v pracovní den k prodloužení spoje z Krásného Studence až na Maxičky po 15hodině.

Pátek 17. 7.2015    
  Od 20. července bude Dopravní podnik města Děčína testovat elektrobus – EBN 8 od společnosti SOR v městském provoze. Ve dnech 20. července až 3. srpna budou mít cestující možnost svézt se s elektrobusem ve zkušebním provozu z Autobusového nádraží do zastávky Myslbekova a zpět. Více informací...
Úterý 30. 6.2015    
 

Ve středu 1. 7. 2015 od 7:00hod. bude zahájena objízdná trasa na Starém Městě pro linky č. 2, č. 8, č. 9 a noční linku č. 33 z důvodu rekonstrukce ul. Březová a bude platit do odvolání!!!
Zastávka Březová nebude v průběhu rekonstrukce obsluhována žádnou linkou. Linka č. 2 a noční linka č. 33 bude vedena přes zastávku Kaufland.
Na lince č. 8 a č. 9 u spojů okolo Kauflandu dojde k objízdné trase přes zastávku Oblouková.  Z tohoto důvodu nebudou tyto spoje obsluhovat zastávky Březová, Žerotínova a Nám. 5. května. Ostatní spoje na lince č. 8 a č. 9 budou provozovány bez omezení.

  Více informací...
Pátek 26. 6.2015    
 

Od soboty 27. 6. 2015 bude opět zahájen mimořádný provoz historického patrového autobusu Double Decker – Leyland. Linka je nově značena číslem 515 017 a na projížďku bude odjíždět z nástupiště č. 5 na Autobusovém nádraží. Okružní jízda bude každou poslední sobotu v měsíci od června do září. (Z důvodu oprav na Děčínském zámku je možná změna trasy této mimořádné linky).

Úterý 23. 6.2015    
 

Od středy 24. 6. 2015 od 7:00 hod. bude zahájena uzavírka ulice Kamenická v úseku křižovatek ulic Příkrá – El. Krásnohorské. Z tohoto důvodu bude zavedena pro linky č 1, 6, 7, 32, 33 a 37 objízdná trasa. Zastávka Narex směr Nemocnice bude přemístěna pod Nový most do zastávky Nářadí (zastávka pro linky č. 6, 12) a pro směr Hlavní nádraží k náhradnímu označníku na Benešovské ulici (prodejna nábytku).
Platí od odvolání!!!

Čtvrtek 21. 5.2015    
 

Od pondělí 25. 5. 2015 od 8:00hod. bude zastávka Tyršova směr Hlavní nádraží zrušena z důvodu zahájení revitalizace v prostoru této zastávky. Žádná linka nebude zastávku Tyršova směr Hlavní nádraží obsluhovat. Nejbližší zastávka směr Hlavní nádraží bude po dobu revitalizace zastávka Masarykovo nám. Platí do odvolání.

Čtvrtek 30. 4.2015    
   
  Od 1.5.2015 dochází ke změně v provozu čerpací stanice!
  Denně od 22:00 – 05:00 hod. bude možný prodej pultového zboží a PHM pouze přes okénko obsluhy.
 

Prodejna bude pro veřejnost v noci uzavřena!

   
  Od 1.5.2015 změna prodejní doby LPG.
 

Prodej LPG bude možný pouze  od: 6:00 - 18:00 hodin!

   
Středa 22.4.2015    
 

Od 1. 5. 2015 je zahájen provoz cyklobusu z Autobusového nádraží na Maxičky v sobotu, neděli a státem uznané svátky až do 28. 9. 2015. O hlavních prázdninách, které začínají 1. 7. 2015 bude provoz cyklobusu zajištěn po celý týden (pondělí – neděle).  Z důvodu bezpečného nakládaní jízdních kol na vlek, budou spoje začínat ve stanovišti č. 2 na Autobusovém nádraží. Přeprava jízdních kol na vleku je zdarma. Více informací zde…

Středa 22.4.2015    
 

Od 1. 5. 2015 dojde ke změně jízdního řádu na lince č. 10 Krásný Studenec – Maxičky z důvodu zahájení provozu cyklobusu z Autobusového nádraží na Maxičky. Nové jízdní řády jsou na stránkách DPMD, a.s. ve vyhledávači linek a spojů. Je nutné nastavit platnost jízdního řádu k 1. 5. 2015
Více informací zde….

Úterý 21.4.2015    
 

Ve středu 22. 4. 2015 od 7:00hod. bude zahájena objízdná trasa na Starém Městě pro linky č. 2, č. 8, č. 9 a noční linku č. 33 z důvodu rekonstrukce křižovatky ul. Oblouková / ul. Březová a bude platit do pátku 24. 4. 2015

 

Zastávka Březová nebude v průběhu rekonstrukce obsluhována žádnou linkou. Linka č. 2 a noční linka č. 33 bude vedena přes zastávku Kaufland.
Na lince č. 8 a č. 9 u spojů okolo Kauflandu dojde k objízdné trase přes zastávku Oblouková.  Z tohoto důvodu nebudou tyto spoje obsluhovat zastávky Březová, Žerotínova a Nám. 5. května. Ostatní spoje na lince č. 8 a č. 9 budou provozovány bez omezení. Více informací…..

 
 
Pátek 13. 3.2015    
   
 

Od středy  18. 3. 2015 bude z důvodu rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Dělnická zavedena objízdná trasa pro linky č. 1  a č. 7  ze zastávky Výtopny  směr Želenice – Chrochvice přes ulici Jiřího z Poděbrad – ulici Husitskou zpět na Dělnickou ulici. Z tohoto důvodu bude zastávka Husitská směr Želenice - Chrochvice  přemístěna blíže k čerpací stanici DPMD, a.s. Přesný termín první fáze rekonstrukce  a následné objízdné trasy není upřesněn. Po ukončení odklonu linky č. 1  a č. 7 bude autobusová doprava opět zajištěna a provozována po Dělnické ulici.

   
Pátek 5.12.2014    
 

Od 14. 12. 2014 v rámci celostátních změn jízdní řádů dojde ke změně na městských linkách v MAD Děčín.

 

Staniční jízdní řády městské autobusové dopravy budou na označníky vylepovány  od 6. 12. 2014. Žádáme tedy cestující, aby si dopředu zjistili informace o odjezdech spojů ve dnech výlepů, jelikož na označnících již budou vyvěšeny nové jízdní řády. Nové jízdní řády jsou  na stránkách DPMD,a.s. ve vyhledávači linek a spojů. Je nutné nastavit platnost jízdního řádu k 14. 12. 2014

  Nový rok 2015 začíná změnou v linkové dopravě a tím dojde k další změně na vybraných městských linkách.
 

Od 1. 1. 2015 na linkách č. 8, č. 9 dojde k navýšení spojů, na lince č. 10 dojde protažení školního spoje na Maxičky

 

Nově budou zavedeny dvě nové linky z Děčína do Jílového (linka č. 5) a Benešova nad Ploučnicí (linka č. 6).
Velká změna dojde na lince č. 37 a to v zastávce Hlavní nádraží. Tato linka bude nově začínat na Hlavním nádraží ve stanovišti č. 3 (zastávka u Střední zdravotnické školy) a dále bude pokračovat přes Autobusové nádraží do zastávky Desta. V opačném směru z Chrochvic bude linka beze změny.
Linka č. 3 bude od nového roku zrušena.

  Celostátní změny jízdních řádů v linkové autobusové dopravě od 14. 12. 2014 nejsou a zůstávají stejné.
  Staniční jízdní řády platné od 14 . 12 . 2014 do 31. 12 . 2014 budou na označníky vylepovány od 6 . 12 . 2014
Pondělí 1.12.2014    
 

Od 2. 12. 2014 spouští Dopravní podnik města Děčína ve spolupráci s Děčínskou sportovní zkušební provoz dalšího předprodejního místa pro nabíjení čipových karet MAD v Děčíně, a to v plaveckém  areálu na Starém městě. Služby tohoto místa budou omezeny pouze na dobíjení čipových karet. Cestující si zde mohou dobít elektronickou peněženku a časové kupóny pouze pro MAD v Děčíně. Pro výrobu, reklamaci, ověření transakcí nebo změny na kartách, informace o provozu, musí cestující i nadále navštívit předprodej na Terminále dopravního podniku v Uhelné ulici.

  Zřízení tohoto dobíjecího místa v plaveckém areálu bylo s ohledem na návštěvnost a délku provozní doby upřednostněno před původně zamýšleným místem v děčínské knihovně.
Středa 29.10.2014    
  Dne 30.10.2014 od 18:00 do 6:00 hodin bude mimo provoz dobíjení čipových karet na čerpací stanici DPMD,a.s. z důvodu údržby systému.
  Děkujeme za pochopení
Středa 1.10.2014    
 

Od 1.10.2014 nebude turistická  linka č. 512 435 Česká Kamenice – Srbská Kamenice – Labská Stráň – Hřensko provozována z důvodu uzavřené silnice v obci Janov. Dále  dojde k omezení na lince č. 512 423 Děčín – Janov. Z důvodu této uzavírky budou  všechny spoje ukončeny a začínat v zastávce Janov, U Myškovských.
Zastávka Janov a Janov, bytovky nebudou v průběhu uzavírky obsluhovány.

 

Uzavírka silnice v Janově platí do 15. 11. 2014

Středa 1.10.2014    
 

Od středy 1. 10. 2014 od 8:00hod. bude z důvodu rekonstrukce vodovodu uzavřena ul. Krokova v úseku pod viaduktem u objektu SŠ Libverda. Linka č. 4 bude vedena po objízdné trase: ze zastávky Východní nádraží zpět na kruhový objezd a dále po Benešovské ulici do Březin. Zastávka Karned bude obsluhována jen vybranými spoji. Zbylé spoje nebudou zastávku  Karned obsluhovat!!!
Zastávka Kolonie nebude v průběhu uzavírky obsluhována.  
Zastávka Libverda bude přemístěna do zastávky na hlavní silnici.

 

Určené spoje v pracovní den, které obsluhují zastávku Karned v průběhu uzavírky: zde

Pátek 19.9.2014    
  Od 1.11.2014 není linka č.25 Hlavní nádraží – Hypermarket Tesco provozována. Ukončení linky je na základě požadavku objednavatele  - Tesco Stores ČR a.s. a poslední spoje na této lince budou obsluhovány v pátek 31.10.2014 v 18:00hod. od Hlavního nádraží a zpět v 18:04hod. od zastávky  Hypermarket Tesco.
Pátek 19.9.2014    
  Od pondělí 22. 9. 2014 od 8:00hod. bude z důvodu rekonstrukce vodovodu uzavřen viadukt u Východního nádraží.  Linka č. 4 bude vedena po objízdné trase: ze zastávky Východní nádraží zpět na kruhový objezd a dále po Benešovské ulici do Březin. Zastávky Karned a Kolonie budou obsluhovány jen vybranými spoji. Zbylé spoje nebudou zastávky  Karned a Kolonie obsluhovat!!!
  Zastávka Libverda bude přemístěna do zastávky na hlavní silnici.
  Určené spoje v pracovní den, které obsluhují zastávky Kolonie a Karned v průběhu uzavírky :
  Spoj v 5:40hod. z Hlavního nádraží směr Březiny bude obsluhovat zastávku Kolonie a Karned.
  Spoj v 6:40hod. z Hlavního nádraží směr Březiny bude obsluhovat zastávku Kolonie a Karned.
  Spoj ve 21:40hod. z Hlavního nádraží směr Březiny bude obsluhovat zastávku Kolonie a Karned.
  Spoj ve 14:20hod. z Březin bude obsluhovat zastávku Kolonie (14:23hod.) a Karned (14:24hod.)
  Spoj ve 14:45hod. z Březin bude obsluhovat zastávku Kolonie (14:48hod.) a Karned (14:49hod.)
  Spoj v 15:40hod. z Březin bude obsluhovat zastávku Kolonie (15:43hod.) a Karned (15:44hod.)
  Spoj ve 22:10hod. z Březin bude obsluhovat zastávku Kolonie (22:13hod.) a Karned (22:14hod.)
    Platí do 29.9.2014.
Středa 6.8.2014    
   
  Vážení cestující,
  Vzhledem k ukončení provozu od 1. 1. 2015 na linkách objednávaných Ústeckým krajem a provozovaných Dopravním podnikem města Děčína, a.s.  (512412 až 512434) bude ukončen prodej časových jízdenek pro pásma 0-3, 0-4, 0-5, 0-6, 0-7, 1-7 pro všechny tarifní skupiny a to takto:
  180-ti denní – s okamžitou platností,
  90-ti denní – od 3. října včetně,
  30-ti denní – od 2. prosince včetně.
  Pro pásmo 0-1 (MAD Děčín) zůstávají všechny druhy časových jízdenek v prodeji bez omezení.
  Děkujeme za pochopení.
   
Čtvrtek 3.7.2014    
  V pondělí 7. 7. 2014 od 8:00 hod. bude zahájena nová objízdná trasa na Starém Městě z důvodu havárie kanalizačního řadu v ul. Zelená. Tato objízdná trasa bude platit do odvolání a linka č. 2 bude vedena ulicí Litoměřickou–Březovou v obou směrech.
  V průběhu této objízdné trasy budou všechny spoje linky č. 2 obsluhovat zastávku Kaufland oběma směry.
  Náhradní zastávka Oblouková v ul. Zelená bude po dobu havárie zrušena.
  Náhradní zastávka Oblouková v ul. Březová bude přemístěna k Základní škole.
  Pozor na směr linky č. 2, který bude z důvodu objízdné trasy opačný, než je platný jízdní řád. Směr linky bude uveden na označníku.
Čtvrtek 22.5.2014    
  V souvislosti se zrušením (ukončením platnosti) karty sociálních systémů S-karta k 30.4.2012 byla oficiálně ukončena i platnost této karty jako průkaz ZTP a ZTP/P. Protože však ještě u všech uživatelů neproběhla výměna S-karty ZTP a ZTP/P za nové dočasné průkazy ZTP a ZTP/P, budou karty sociálních systémů S-Karta ZTP a ZTP/P výjimečně uznávány do 30.6.2014 pro bezplatnou přepravu na všech linkách v systému MAD Děčín, dle platného tarifu.
 
Pátek 4.4.2014    
 

V pondělí  7.4.2014 od 8:00 hod dojde k částečné uzavírce ul.Kamenická v úseku od křižovatky s ul.Lipová po křižovatku s ul. Hluboká. Provoz v tomto úseku bude řízen světelnou signalizací a tím může docházet v dopravních špičkách k tvoření kolon a současně i k možnému zpoždění spojů provozovaných linek -  č.1, 7, 37, 422, 423, 424. Omlouváme se za případné problémy vzniklé situací, kterou nejsme schopni ovlivnit. Děkujeme za pochopení.

 
 
Pátek 4.4.2014    
 

V pondělí 7.4.2014 od 8:00 hod dojde k  uzavírce ul. Oblouková v úseku od křižovatky s ul. Březová po křižovatku s ul. Roudnická. Linka č. 2 bude vedena obousměrně po objízdné trase - ul.Březová, ul.Růžová a ul.Zelená.
Zastávka Oblouková bude rozdělena na dvě náhradní zastávky a  přemístěny do ul.Zelená (obousměrně)  a ul. Březová (obousměrně).  Pozor na změnu v náhradní zastávce  Oblouková v  ul.Zelená, kde bude upravený jízdní řád směr Bynov o jednu minutu dříve pro všechny spoje z důvodu objízdné trasy a rozdělení zastávky Oblouková na dvě náhradní zastávky.  Platí do odvolání!!!

 
 
Pátek 28.3.2014    
   
  PRODEJ PALIVA BIOETHANOL E85 ZAHÁJEN!
  Na čerpací stanici DPmD, a.s. jsme 18. 2. 2014 zahájili prodej paliva pro zážehové motory Bioethanol (biolíh) E 85. Bližší informace o jeho využití Vám podají zaměstnanci čerpací stanice.
     
     
 
    aktualizováno 21.08.2015 13:12
 
 
TOPlist