+420 412 709 511

JÍZDNÍ ŘÁDY DO MOBILU

JÍZDNÍ ŘÁDY DO MOBILNÍHO TELEFONU (TABLETU A CHYTRÝCH HODINEK)

Do Vašich mobilních telefonů a tabletů si můžete stáhnout apikaci JRm na AppStore a na Google Play

iOS ANDROID

 

Cestujete po městě MHD? Potřebujete jízdní řád? Mějte vždy vše potřebné po ruce!
Právě tato aplikace je určena přesně pro vás! Umožní vám snadno a rychle
vyhledat jízdní řád požadované linky. Prakticky všechny informace jsou i bez nutnosti připojení k internetu.
Aplikace nabízí možnost výběru z mnoha měst s městskou hromadnou dopravou.
Nemusíte instalovat aplikaci pro každé město zvlášť. Stačí si jen vybrat v nastavení aplikace. 

NOVINKA: APLIKACE VÁM ZOBRAZÍ PŘIJÍŽDĚJÍCÍ A ODJÍŽDĚJÍCÍ VŮZ I NA MAPĚ

Funkce:
- zobrazení odjezdového tabla stanice
- zobrazení odjezdového tabla na mapě (pouze Děčín)
- zobrazení přijíždějícího vozidla na mapě (pouze Děčín)
- vyhledávání spojení mezi stanicemi
- zobrazení jízdního řádu podle data, linky a zvolené zastávky (stanice) v požadovaném směru směru
- zobrazení jízdního řádu z výběru požadované zastávky (stanice), linky a směru
- zobrazení detailu spoje ve vyhledaném spojení
- možnost uložení JŘ do "oblíbených", které umožňuje rychlé načtení JŘ
- možnost plnohodnotně využívat aplikaci v režimu offline

iOS (APPLE APPSTORE)

iOS (APPLE APPSTORE)

Google PlayStore

Google Playstore (ANDROID)

JÍZDNÍ ŘÁDY DO MOBILNÍHO TELEFONU PRO OFFLINE POUŽITÍ

 JRm2 (Jízdní řády pro mobilní telefony) je aplikace pro vyhledávání a zobrazování jízdních řádů MHD a je určena pro telefony podporující Javu (J2ME, CLDC-1.0, MIDP-2.0) . Pokud je velikost aplikace větší jak 64Kb, musí telefon podporovat zpracování aplikací s velikostí nad 64Kb.

aplikace pro mobily ke stažení s platností od 1. 9. 2020
JAR APK / ANDROID ZIP

Instalace závisí na typu telefonu a výrobci:

Varianta a (JAR):
Instalace se provádí překopírováním souboru s příponou JAR do telefonu (některé telefony vyžadují i soubor s příponou JAD).
Varianta b (APK/ANDROID):
Instalace se provádí za pomoci instalačního software dodaného výrobcem, zde provádějte instalaci souboru JAR dle pokynů uvedených v manuálu výrobce.
Varianta c (ZIP):
Instalace se provádí přímým stažením souboru JAR z internetových stránek (www nebo wap) přes telefonní rozhraní. Instalaci proveďte dle pokynů uvedených na obrazovce telefonu.

Po zpuštění aplikace se zobrazí úvodní obrazovka s logem podniku, pro který je aplikace překompilována a verzí aplikace.
Volbou MENU aktivujeme hlavní menu. Klávesami nahoru, dolů se lze posouvat po položkách menu. Kurzorovou klávesou vpravo dojde k rozbalení podmenu (pokud je na konci vybrané položky znak "<"). Kurzorovou klávesou vlevo se pak vracíme k nadřazenému menu.Volbou VYBRAT nebo stiskem tlačítka s číslem požadované akce potvrdíme vybíranou akci.     

Menu obsahuje následující položky: 

 1. JŘ zastávky - JŘ z vybrané zastávky, linky (která staví v dané zastávce), směru a ve zvolený den.
 2. JŘ linky - JŘ vybrané linky, směru, zastávky a zvolený den.
 3. Spojení - Vyhledání možných spojení ze zvolené zastávky do zvolené zastávky ve zvolený čas odjezdu a dni.
 4. Oblíbené - Zobrazí uložené pozice JŘ. Tyto uložené pozice slouží k rychlému nalezení JŘ nejpoužívanějších spojů.
 5. Nastavení - Umožňuje uživatelské nastavení parametrů a vzhledu aplikace. Pro aplikování zvolených změn je nutno aplikaci restartovat (volba 5 - Restart, nebo ukončení a znovu zpuštění aplikace). Volba 6 - Výchozí nastaví parametry definované výrobcem.
 6. Nápověda - Zobrazí nápovědu.
 7. Konec - Ukončí běh aplikace

Výběrové obrazovky

STARÁ APLIKACE

 

Výběrové obrazovky zobrazují seznam pro výběr další akce (seznam zastávek, seznam linek).
Šipkami nahoru, dolů se posouvá ukazatel po jednotlivých komponentách. Volbou "Vybrat" dojde k aktivaci příslušné komponenty (List, Datum, Čas) a šipkami nahoru a dolů se posouvá ukazatel po jednotlivých položkách Listu nebo mění hodnotu Datumu či Času. Šipkami vpravo, vlevo (při aktivované komponentě a při neaktivním vyhledávacím pruhu) se posouvá seznam výběru o celou obrazovku výše, níže (podobně jako PageUp, PageDown). Stiskem tlačítka "Vybrat" potvrdíme výběr.
          

 • volbou zpět se při zobrazeném vyhledávacím pruhu (dole) odmazává poslední napsaný znak
 • volbou zpět při neaktivním vyhledávacím pruhu se aplikace vrací na předchozí obrazovku
 • režim vyhledávání můžeme zrušit buď postupným odmazáním všech znaků nebo pohybem kurzorových kláves nahoru nebo dolů
 • klávesami vlevo, vpravo se zobrazuje předešlá, následující vyhledaná položka (při aktivním vyhledávacím pruhu).

Vyhledávání
Vyhledávání je lexikální a vyhledává se vždy položka, která začíná zadaným podřetězcem.
Akce vyhledávání se děje automaticky při psaní. Dole na obrazovce se zobrazí vyhledávací lišta s hledaným podřetězcem znaků (písmen).

 • Klávesami vlevo, vpravo se zobrazuje předešlá, následující vyhledaná položka (při aktivním vyhledávacím pruhu).
 • Volbou ZPĚT se odmaže poslední znak z hledaného podřetězce.

Obrazovka JŘ
Zobrazuje hledaný JŘ formou tabulky. V záhlaví tabulky je zobrazena linka – vybraný (nebo aktuální) den a aktuální čas. Další řádek obsahuje vybranou zastávku a konečnou zastávku.
Šipkami nahoru, dolů, doleva a doprava se posouvá ukazatel v tabulce odjezdů.
       

 • volbou DETAIL se zobrazí detail spoje. (ZPĚT = zpět na JŘ)
 • volbou MENU/POZNÁMKY se zobrazí popis použitých poznámek
 • volbou MENU/VOLBA DNE se zobrazí výběrová obrazovka typů dnů
 • volbou MENU/ULOŽIT se JŘ uloží do oblíbených položek (viz. Hl. Menu – Oblíbené)
 • volbou MENU/HL. MENU se aplikace vrátí do hlavního menu
 • volbou MENU/KONEC se ukončí běh aplikace
 • volbou ZPĚT se vrátíme na předešlou obrazovku

Kontaktujte nás

 •  
  Dopravní podnik města Děčína, a.s.
  Děčín VI., Dělnická 106, PSČ 405 29
 •  
  Telefon: +420 412 709 511
  Fax: +420 412 542 309