Předprodej jízdenek a čipových karet  
                 
                 
 
             
     
             
 
                 
               
                 
  Kontakt  
 

 
  Předprodej na terminálu DP v Uhelné ulici Čerpací stanice DP na Dělnické ulici Dispečink v Uhelné ulici Dispečink na Dělnické ulici
Otevírací doba Po – Pá
7:30 -17:00
Nonstop 6:00 – 18:00 18:00 – 6:00
Telefon 412 709 580-2 412 709 593 412 709 550 412 709 550
 
                 
               
                 
  Služby  
     
Předprodej na terminálu DP v Uhelné ulici
Čerpací stanice DP na Dělnické ulici
Předprodej Aquapark Děčín (naproti OD KAUFLAND)
Dispečink v Uhelné ulici
Dispečink na Dělnické ulici
Otevírací doba
Po – Pá
7:30 -17:00
Nonstop
Po – Ne
10:00 -13:00 13:30 -17:30 18:00 -20:00
6:00 – 18:00
18:00 – 6:00
Telefon
412 709 580-2
412 709 593
412 704 211
412 709 550
412 709 555
e-mail
Info o dopravě
ne
ne
ne
ano
ano
Info o jízdních řádech
ano
ne
ne
ano
ano
Informace o tarifu
ano
ne
ne
ano
ano
Informace o čipové kartě
ano
ne
ne
ne
ne
Pořízení čipové karty
ano
ne
ne
ne
ne
Pořízení elektronické fotografie pro čipovou kartu
ano
ne
ne
ne
ne
Dobití elektronické peněženky
ano
ano
ano
ne
ne
Dobití časové jízdenky
ano
ano
ano
ne
ne
Nahlášení ztráty čipové karty
ano
ne
ne
ano
ano
Reklamace čipové karty
ano
ne
ne
ne
ne
Výdej rezervační místenky pro cyklobus
ne
ne
ne
ano
ne
 
                 
                 
               
                 
 
             
     
             
 
                 
                 
                 
  Odbavení  
    Cestující nastupují do vozidla pouze předními dveřmi a odbavení probíhá pomocí odbavovacího zařízení, které je umístěno v předním nástupním prostoru v dosahu cestujícího i řidiče. Ostatní dveře se používají pouze k výstupu cestujících a k nástupu se používají jen ve výjimečných případech (např. nástup s kočárkem). Z důvodu urychlení odbavování se k výstupu nepoužívají přední dveře.    
                 
               
                 
  Hotovost  
    Cestující, který platí jízdné v hotovosti, je povinen připravit si odpočítané mince a vhodit je, bez prodlení po nástupu do vozidla, jako celou částku do odbavovacího zařízení. Platí-li za více osob, je povinen předem ohlásit jejich počet a osoby, za které platí, musí nastupovat s ním společně. Automat přijímá mince v hodnotě 1,-, 2,-, 5,-, 10,-, 20,- a 50,-Kč a přeplatek nevrací. Po vhození příslušné částky za jízdné automat vytiskne cestujícímu jízdenku.  
                 
               
                 
  Elektronická peněženka  
    V případě použití čipové karty, která je nastavena jako elektronická peněženka, se z karty po přiložení ke čtecímu zařízení odečte hodnota jízdného z nahrané peněžní částky. Po přiložení karty ke čtečce následuje zvukový a světelný signál, které znamenají, že proběhlo odbavení cestujícího. Poté automat na výdej jízdenek vytiskne cestujícímu jízdenku, na které je uveden peněžní zůstatek na kartě. Cestující, kteří používají k odbavení elektronickou peněženku, mají možnost jet jednu jízdu "na dluh", tzn. že cestující, který zapomene nebo nestihne znovu nabít elektronickou peněženku, má možnost jít do minusu. Minusová částka se cestujícímu odečte z elektronické peněženky při dalším nabíjení karty.    
                 
               
                 
  Časová jízdenka  
    Pokud cestující použije k odbavení čipovou kartu nastavenou jako časová jízdenka, čtecí zařízení zkontroluje po jejím přiložení platnost. V případě, že je časová jízdenka platná, potvrdí to odbavovací zařízení světelným a zvukovým signálem. Řidič pomocí terminálu kontroluje platnost karet a je oprávněn neplatné karty odebírat. Systém rozpozná automaticky čipovou kartu prázdnou, zablokovanou, cizí (nevydanou dopravcem) a je schopen tyto skutečnosti avizovat jak akusticky tak i vizuálně a další použití karty znemožnit.  
                 
               
                 
  Kombinace časové jízdenky a elektronické peněženky  
   

Čipovou kartu lze nahrát zároveň jako elektronickou peněženku i jako časovou jízdenku. Při odbavení má prioritu časová jízdenka. Nemá-li cestující platnou časovou jízdenku, odečte se mu cena jízdného z elektronické peněženky.
Cestující má možnost doplatit z elektronické peněženky:

 • část jízdného v případě, že chce jet do jiného tarifního pásma, než pro které mu platí časová jízdenka,
 • jízdenku pro spolucestujícího,
 • jízdenku pro zavazadlo.
 
               
               
  Co dělat když  
                 
  Co dělat když  
   

V této sekci naleznete rychlé základní informace nebo se Vás pokusíme nasměrovat k podrobnějším informacím na našich internetových stránkách.

 
                 
                 
  Chci čipovou kartu  
   

Pokud si chcete pořídit čipovou kartu navštivte v pracovních dnech naše předprodejní místo umístěné na Terminále v Uhelné ulici, kde čipovou kartu získáte. Bližší informace naleznete v sekci čipová karta, nebo na telefonních číslech 412 709 580, 412 709 581, 412 709 582. Čipová karta Vám bude vydána na počkání.

 
                 
                 
                 
  Ztratil(a) jsem čipovou kartu  
   

Při ztrátě čipové karty neprodleně po zjištění nahlaste ztrátu čipové karty pomocí formuláře v sekci nahlášení ztráty čipové karty, nebo telefonicky a to v pracovní dny od 8:00 -17:00 na číslech 412 709 580, 412 709 581, 412 709 582, o sobotách, nedělích nebo svátcích můžete ztrátu karty nahlásit na telefonní číslo 412 709 550.

 
                 
                 
                 
  Čipová karta je nefunkční  
   

Nejčastějším důvodem nefunkčnosti čipové karty je její mechanické poškození, z důvodu nevhodného uložení karty např. v peněžence, v zadní kapse u kalhot, nebo prostým používáním nevhodného pouzdra. V případě nefunkčnosti čipové karty kontaktujte předprodejní místo na Terminále DP v Uhelné ulici. V případě zjevného mechanického poškození karty (ohnutá, zlomená, zvlněná, vytlačený čip apod.), nebude Vaše reklamace uznána. Reklamační řád a všechny potřebné další informace naleznete v sekci čipová karta.

 
     
                 
                 
  Nalezl (a) jsem cizí čipovou kartu  
   

Pokud naleznete čipovou kartu, předejte ji:

 • řidiči jakéhokoliv autobusu Dopravního podniku města Děčína, a.s.,
 • na předprodejním místě na Terminále v Uhelné ulici,
 • na Nonstop čerpací stanici Dopravního podniku města Děčína, a.s.

Za Vaši ochotu Vám děkujeme.

 
                 
                 
                 
  Informace do e-mailu  
   

Nová služba pro cestující, která šetří Vaše finanční prostředky a i Váš čas, když:

 • chcete mít informaci o nalezení své ztracené karty,
 • chcete mít pravidelné informace o výlukách, objížďkách,
 • chcete mít pravidelné informace o změnách jízdních řádů,
 • chcete dostat informaci v případě, že karta Vašich dětí nebude použita v souladu s podmínkami a bude zabavena,
 • o nových službách či novinkách na linkách a spojích provazovaných Dopravním podnikem města Děčína, a.s.
 
                 
                 
                 
  Informace NONSTOP o dopravě  
   

Aktuální informace o dopravě Vám poskytneme na našich internetových stránkách nebo na čísle 412 709 550.

 
               
                 
 
aktualizováno 10.04.2019 8:11